Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
Obsługa handlowa

telefon: +48 515 251 051

e-mail: info@screendruk.pl

Aktualności
Projekt pn. „Rozwój firmy Screen Druk s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie druku sitodrukarskiego"


footer-img-2e7ae65b317746bd4b74c76587df7bcd
Projekt pn.  „Rozwój firmy Screen Druk s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie druku sitodrukarskiego" realizowany jest w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

1. Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje zakup: automatu sitodrukarskiego, plotera do nadruków sublimacyjnych, tunelu do sitodruku, 2 grzejników międzystacyjnych, 2 paneli grzejnych. Efektem jest wdrożenie całkowicie nowatorskiej linii technologicznej umożliwiającej wykonywanie nadruków metodą nanoSUBink, łączącą w sobie rozwiązania znane z sitodruku oraz druku sublimacyjnego.

 

2. Cele projektu:

Podstawowymi celami projektu są: możliwość obsługi zamówień średnionakładowych, zwiększenie potencjału technologicznego poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do procesu produkcyjnego firmy (technologia nanoSUBink opracowana przez Właściciela firmy), zwiększenie konkurencyjności oferty oraz zapewnienie firmie dalszego rozwoju.

 

3. Planowane efekty:

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.,

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 szt.,

- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 162 722,90 zł

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt.,

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 szt.,

- Liczba zakupionych środków trwałych - 7 szt.

Efekty rezultatu realizacji projektu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 1 EPC,

- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1 szt.

 

4. Całkowita wartość projektu: 253 622,90 zł

 

5. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 90 900,00 zł.Wiadomość z dnia: 05-04-2021, 15:55
Nasi klienci